Vattendirektivet, remissyttrandet

Vattendirektivet 2021-2027 och Viss

Statusklassningen och åtgärdsförslagen i vattendirektivet påverkar upp mot 30 000 sjöar och vattendrag i hela Sverige. Därmed påverkas förstås landsbygden både genom åtgärder i växtodlingen, i skogsbruket , enskilda avlopp och vandringshinder. Här är 5 vanligaste frågorna om vattendirektivet.

Trestegsmodellen 3SM

LRF vill få myndigheter, kommuner och andra organisationer intresserade av modellen för vattenskydd.

Handbok för dikningsföretag

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag som fungerar som samfälligheter. I denna handbok får du den bästa vägledningen.