Skogsvy

Skogspolitik

I den svenska skogspolitiken är produktions- och miljömål jämställda. Tack vare en ambitiös skogspolitik har vi idag ett högre virkesförråd i våra skogar än någonsin tidigare. Det vi ser är resultatet av den svenska modellen, där generell miljöhänsyn i den brukade skogen varvas med formellt och frivilligt avsatta områden. Läs mer