– Det är positivt att ett nationellt skogsprogram blir av och LRF står bakom dess vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av en växande bioekonomi”, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

– Strategin innehåller goda intentioner och inslag, men det är inte tillräckligt för att säkerställa skogens viktiga roll i en omställning till en bioekonomi. Strategin präglas av alltför mycket dubbeltydigheter och en ovilja att göra de avvägningar som behövs. Det leder till en fortsatt stor osäkerhet, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

LÄS MER: Andra länder kommer dra ifrån oss