– Det är positivt att ett nationellt skogsprogram blir av och LRF står bakom dess vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av en växande bioekonomi”, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Strategin innehåller goda intentioner och inslag, men det är inte tillräckligt för att säkerställa skogens viktiga roll i en omställning till en bioekonomi. Strategin präglas av alltför mycket dubbeltydigheter och en ovilja att göra de avvägningar som behövs. Det leder till en fortsatt stor osäkerhet.

LÄS MER: Andra länder kommer dra ifrån oss