LRF:s personal i regionerna Skåne, Sydost och Jönköpings län arbetar gemensamt med ägande- och brukanderättsfrågorna, vilket ger både bredd och spetskompetens inom området.

Till sidomenyn

Vårt arbete

Vi bevakar ägande- och brukanderättsfrågor

Vi bevakar äganderättsfrågorna dagligen. Allt utifrån vad som skrivs i media, möten med myndigheter, remisser vi blir tilldelade och genom att våra medlemmar tar kontakt med oss. Sedan agerar vi utefter LRFs ståndpunkt i frågan och beroende på vilken fas i frågan medlemmen befinner sig i. Vi hjälper våra medlemmar så mycket vi kan fram till dess att vi anser att medlemmen behöver ett juridiskt ombud. LRF kan inte vara juridiskt ombud för sina medlemmar.

Vi har som målsättning att ha en ständig och kontinuerlig kontakt med myndigheter för att både behålla en god dialog och för att hålla oss uppdaterade inom aktuella frågor.

Äganderättsfrågorna är ibland de viktigaste frågorna som vi driver inom LRF. Äganderätten har en stor betydelse för våra medlemmar. Vi ser att allt fler delar av samhället försöker kringgå äganderätten i olika frågor och LRF finns här för att hjälpa sina medlemmar.

Det kan du göra som medlem 

Många gånger får inte LRF kännedom om olika frågor som är pågående i samhället. Bland annat remisser som ligger ute för granskning, pågående intrångsärenden och heta diskussioner som förs i samhället. Här behöver vi din hjälp som medlem för att fånga upp dessa frågor. Vår förhoppning är att du som medlem tar kontakt med oss så fort du hör om något äganderättsärende som du är fundersam kring. Detta hjälper oss också att vara tidig in i frågan. Desto tidigare vi blir insatta desto lättare är det att agera och kunna förhindra olägenheter.  

Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta oss

Dan Sandberg

Dan Sandberg

Regional sakkunnig. Äganderätt, viltskador, jordbrukspolitik

Sara Andersson

Sara Andersson

Regionalt sakkunnig. Samhällsbyggnad och infrastruktur.

Carin Hoflund

Carin Hoflund

Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog

Anna Irani

Anna Irani

Näringspolitisk expert/jurist