Energifrågorna är viktiga för att utveckla den svenska hållbara matproduktionen, öka självförsörjningsgraden samt för att minska vår klimatpåverkan. De gröna näringarna är de första som påverkas av klimatförändringarna. LRF arbetar aktivt med omställningen till ett fossilfritt samhälle. LRF Skåne, LRF Jönköpings län och LRF Sydost arbetar gemensamt med dessa frågor.

Till sidomenyn

Så här arbetar vi med energifrågorna

LRF arbetar aktivt med energifrågorna både på regional och nationell nivå. Klicka i menyn och läs mer om våra olika områden såsom solel, biogas, småskalig vattenkraft, vindkraft med mera.

För dig som vill veta mer om att anlägga solcellspark i egen regi, så vill vi tipsa om en kurs som erbjuds via LRF. Alla webinarier kan ses via nätet efteråt.

Från och med 1 januari 2022 finns det möjligheter för delning av energi för överföring av lokal förnybar energi. Det innebär att en solcellsproducent kan bygga lågspänningsnät för delning av el till grannar och närboende. Läs mer här.

Läs mer
Till sidomenyn

Ny kunskap och erfarenhet inom energiområdet

I regionerna och på LRF riks anordnas det ett antal webinarium. Flera av dom är inspelade och kan ses i efterhand.

Se webbinarierna
Till sidomenyn

Biogas

Det blir det en fortsättning på gödselgasstödet, något LRF har arbetat hårt för. Regeringen har anslagit medel för fortsatt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform samt gödselbaserad biogas. Sök produktionsstöd för biogas 16 november – 15 december 2023 - LRF

Det är fortfarande oklart vad som händer med biogasen och skattebefrielse. Det senaste är försiktiga positiva signaler att det ska komma ett besked under hösten. LRF jobbar på många olika plan med frågan, både riks och regionalt.
Här kan du läsa mer om biogas och Landwärmedomen

Läs också: https://www.lrf.se/nyheter/lrf-s-uppmanar-regeringen-aterstall-skattebefrielsen-nu/

Den 22 mars anordnades ett Webbinarium på ovanstående tema. En informationskväll om skatt och stöd för gårdsbaserad biogasproduktion arrangerad av Biogassamverkan Sydväst, LRF, Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost Biogas Syd, Biogas Väst, HS och Biogas Sydost. Se webbinariet i efterhand här!

Så här arbetar LRF med biogasfrågan
Till sidomenyn

Solel

Av alla lantbruksföretag i Sverige planerar 40 procent att investera i solel, antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Det gör lantbruksnäringen till en av de främsta inom förnybar energi.

Ladda ner LRFs broschyr om solel för lantbruk.  och LRF broschyr från 2023 om småskaliga solcellsparker. 

Eftersom elanvändningen i Sverige väntas fördubblas, eller än mer fram till 2050 erbjuder LRF fem digitala kunskapshöjningar för lantbrukare om att sätta upp en småskalig solcellspark på din mark. Här kan du se webbinarierna i efterhand. 

Läs mer
Till sidomenyn

Vindkraft

Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt. Anledningen är främst en ökad politisk klimat-och miljömedvetenhet men också en ökad efterfrågan på grön el hos elkonsumenter.

Läs mer
Till sidomenyn

Småskalig vattenkraft

Den småskaliga vattenkraften har många olika nyttor och det finns en stor potential att öka produktionen i de kraftverk som finns – till nytta för tillväxt och miljö. Anläggningarna är – och behöver fortsätta vara - en viktig del i energisystemet.  

Till sidomenyn

Elstödet

För närvarande finns inga elstöd att söka. Vill du veta mer om tidigare stöd klicka på länken.

På lrf.se har vi samlat information om elstödet och svar på vanliga frågor. 

Läs mer om elstödet
Till sidomenyn

Klimatklivet

Möjligheter att söka Klimatklivet är något som LRF gärna vill berätta om. Läs mer om kommande ansökningsperioder på Klimatklivets hemsida.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. 

Nedan kan du titta på ett webbinarium som visar på exempel på vad man har fått Klimatklivspengar för tidigare år.

Läs mer om Klimatklivet här
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta oss

Helena Elmquist

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö.