Inom LRF Syd har vi en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter från regionstyrelserna samt ungdomsstyrelserna i LRF Jönköpings län, LRF Sydost och LRF Skåne. Vi är också med i en riksomfattande grupp som hanterar livsmedelsfrågor. Här finns information om våra livsmedelsstrategier men också om de andra aktiviteter vi genomför för att öka den svenska matproduktionen och stödja våra bönder.

Senast uppdaterad: 2024-04-15