Framtidens Bonde är en serie webbinarier som ger dig en djupare inblick i en av de hetaste svenska framtidsbranscherna – de gröna näringarna!

Till sidomenyn

De gröna näringarna står för viktiga framtidsfrågor

De gröna näringarna står inför viktiga framtidsfrågor, till exempel ekologisk balans, uthållighet, förbättrat klimat och hög livsmedelskvalitet. Men hur arbetar framtidens bonde? Vilka grödor kommer att odlas, vilken teknik kommer användas, vilka livsmedel kommer förädlas? 

Med andra ord: det hållbara samhället förutsätter det gröna näringslivet och framtidens bönder.

Till sidomenyn

Delta du också

21 juni kl. 11:00-11:30, Avsnitt 2:

Industrihampans framtid i Sverige – affärsmöjligheter och marknadstrender

Intresset för att odla industrihampa i Sverige spirar och den globala marknaden väntas växa kraftfullt de kommande åren. Vilka hinder och möjligheter finns för att öka odlingen lokalt? Och hur ser ekonomin ut? Tillsammans med odlare och branschföreträdare tar vi tempen på den svenska hampaindustrin.

Medverkande: Clara Norell, grundare och vd Svensk hampaindustri, Jacob von Corswant, hampaodlare och ägare Skäggs gård och Anders Engström, AGFO

Det här är ett kostnadsfritt webbinar. Anmäl dig för att få en länk till webbinaret så "ses" vi den 21 juni!

Till sidomenyn

Anmälan till Framtidens bonde

Till sidomenyn

Se tidigare webbinarium här

Avsnitt 1:

Livsmedel och energi – så kan agrivoltaiska system boosta jordbruket

Ska vi producera energi eller livsmedel på svensk åkermark? Eller går det att göra både och? Intresset för agrivoltaiska solcellssystem som kombinerar odling av grödor och produktion av solceller växer lavinartat i världen. I ett samtal forskare och pionjärer undersöker vi möjligheterna för svenska lantbrukare att skapa nya lönsamma affärer.

Medverkande: Ulf Andersson, lantbrukare, Bent Stridh, universitetslektor Mälardalens universitet och Anders Engström, AGFO

Till sidomenyn

Kommande webbinarier

Intresset för att odla industrihampa i Sverige spirar och den globala marknaden väntas växa kraftfullt de kommande åren. Vilka hinder och möjligheter finns för att öka odlingen lokalt? Och hur ser ekonomin ut? Tillsammans med odlare och branschföreträdare tar vi tempen på den svenska hampaindustrin.  

Insekter som mat till människor eller foder till djur? Insektsbranschens spås växa i Europa för både mat och foder. Finns det potential och marknadsutsikter för bönder att hitta en ny intäktsström på en växande marknad? Tillsammans med experter och lantbrukare undersöker vi möjligheterna. 

Från sådd till radhackning, 2023 är fjärde året som fältrobotar utför olika arbeten på svenska åkrar. Vad innebär utvecklingen, och hur kan odlare få ut mesta nytta av den? I ett samtal med experter och lantbrukare utforskar vi en ny era inom växtodlingen. 

Utvecklingen av perenna, fleråriga spannmål såsom vete och korn går framåt. Förespråkare pekar på att många utmaningar, såsom utsläpp av växthusgaser och näringsläckage, kan minska med fleråriga grödor. I dag odlas de på ett fåtal fält i Sverige. Vad hindrar den stora kommersiella boomen och vad innebär det i förlängningen för lantbruket? I ett samtal med odlare och experter tittar vi närmare på potential, ekonomi och hinder.  

I Sverige äter vi mycket fisk och sjömat per person och år. Trots det importeras en stor andel av det vi konsumerar i dag och vissa arter hotas av utfiskning. Som svar på detta har det de senaste åren börjat odlas fisk i stallar på gårdar runt om i landet. Vilken marknadspotential finns för lantbrukare som är intresserade av fiskodling – och vad krävs för att utvecklingen ska ta fart? Tillsammans med experter djupdyker vi ett högintressant ämne för framtiden.