Plats för möte, vid Esplunda Lantbruk. Foto: Ester Sorri.

Regioner

LRFs regionala arbete sker i 17 regionförbund med nio regionkontor. Under dessa finns också kommungrupper och lokalavdelningar. Regionernas uppgift är att hjälpa medlemmarna att förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. De ska även arbeta för att öka samarbetet mellan olika lantbruksorganisationer i regionen.