Omsorgsgruppen i Norrbottens län består av ett nätverk av människor med stora hjärtan, och öron som är bra på att lyssna, som kan vara till god hjälp då livet känns tufft.

Vill agera snabbt

När omsorgsgruppen tex får kännedom om att djurhållningen på en gård försämrats är ambitionen att agera så snabbt som möjligt. Gruppen kan då på eget initiativ ta kontakt med lantbrukaren i fråga och besöka gården tillsammans med de som är bäst skickade att hantera situationen.

Alla i gruppen har givetvis tystnadsplikt.

Kontaktpersoner:

Lars Eriksson, Hundsjö, Boden, mjölkbonde och vice ordförande i LRF Norrbottens regionstyrelse
Tfn 70-345 83 52, 0921-34 60 08
lars.eriksson@lrf.se

Gunnar Liljebäck, bonde, Överkalix
Tfn. 070-558 30 47
gunnar.liljeback@gmail.com