Omsorgsgruppen i Norrbottens län består av ett nätverk av människor med stora hjärtan, och öron som är bra på att lyssna, som kan vara till god hjälp då livet känns tufft.

Vill agera snabbt

När omsorgsgruppen tex får kännedom om att djurhållningen på en gård försämrats är ambitionen att agera så snabbt som möjligt. Gruppen kan då på eget initiativ ta kontakt med lantbrukaren i fråga och besöka gården tillsammans med de som är bäst skickade att hantera situationen.

Alla i gruppen har givetvis tystnadsplikt.

Kontaktpersoner:

Lars Eriksson, 
Mjölkbonde i Hundsjö, Boden.
Tfn 70-345 83 52
0921-34 60 08
lars.eriksson@lrf.se.

Gunnar Liljebäck,
Lantbrukare i Överkalix
Tfn. 070-558 30 47

Samtalsstöd för bönder i kris

Skenande priser på foder, gödsel, el och diesel gör tillvaron tuff för landets bönder. Nu har du som lantbrukare i kris möjlighet att få psykologstöd.

LRF har tecknat ett avtal med Brolin Westrell för stödsamtal till medlemmar. Rent konkret innebär detta att kontakten med Brolin Westrell går via LRFs omsorgsansvariga.

Är du i behov av samtalsstöd?
Ta kontakt med:

Jenny Karlsson, 
Omsorgsansvarig, sitter i djurskyddsrådet och ordförande i LRF Norrbottens regionstyrelse
Tfn 070-2457058
jenny.karlsson@lrf.se

Maria Lindström,
omsorgsansvarig samt verksamhetsutvecklare LRF Norrbotten
Tfn. 010-18 44 419
maria.lindstrom@lrf.se