Samarbetet mellan Naturskyddsföreningen (NF) och LRF i Östergötland började våren 2018.

Den 30 maj 2018 bjöd vi gemensamt in till ett seminarium i riksdagen, där vi träffade östgötabänken och några riksdagspolitiker från Jönköpings län. Den träffen följer vi upp med en ny inbjudan i maj 2019.

Vad har vi gjort mer som vi vill lyfta fram här!?!?!

NF och LRF träffas regelbundet angående gruvplanerna i Norra Kärr. Samarbetet kallar vi för GruvFokus.

LÄNK: LRFs syn på mineralbrytning

LÄNK: Naturskyddsföreningen Östergötland

Länkar policydokument?