Samarbetet mellan Naturskyddsföreningen (NF) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Östergötland började våren 2018.

Den 30 maj 2018 bjöd vi gemensamt in till ett seminarium i riksdagen, där vi träffade östgötabänken och några riksdagspolitiker från Jönköpings län. Arbetet har sedan fortsatt, med bland annat studieresor för beslutsfattare i det planerade gruvområdet.

NF och LRF träffas regelbundet angående gruvplanerna i Norra Kärr. Samarbetet kallar vi för GruvFokus.

LÄNK: LRFs syn på mineralbrytning

LÄNK: Naturskyddsföreningen Östergötland