Drönare ökar precisionen

Drönare fyller såmaskin
Crister Stark från gillar innovationer. Här får grävaren spela drönare.

Nya stora steg för lantbruket tas nu i Linköping. Arbetet leds av Agtech 2030 och i början av september hölls en temadag med ”Drönare i lantbruket” på det testcent som ligger på Västerviks flygplats.

Den tekniska utvecklingen tar nu stora kliv. Det stod klart när senaste nytt kring drönartekniken visades upp på Västerviks flygplats och Gamlebygymnasiet förra veckan. Flera forskargrupper berättade om olika områden där drönare kan göra värdefull skillnad.

 

Ett område är kartläggning av enskilda ogräs för att bekämpa dem, med extrem precision. Här ser man möjligheten för platsspecifik ogräsbekämpning med dosanpassning. Utifrån information från drönaren styrs givan i varje munstycke individuellt, sprutan sprutade bara på de punkter där drönaren hade detekterat ogräs.

 

På samma sätt kan data från drönare användas för att optimera och styra gödning. Under demonstrationen visar de hur en drönare kan användas för uppföljning och planträkning. Försäkringsbolagen ser möjlighet att göra skadeinventering med drönare i försäkringssammanhang.

 

Företaget Bring berättade om sin lösning för att skicka paket till lantbruksföretag i Norge. På testområdet kunde den stora publiken se drönare som klarade att lyfta och förflytta över ett ton last.

 

Väderstadverken, tillverkare av lantbruksredskap och applikationer, visade upp en såmaskin som klarar påfyllning av en drönare. Den har utrustats med en specialkonstruerad kniv för att kunna skära upp säckar med utsäde som levereras ut på fältet och sänks ner från en drönare.

 

Under dagen gavs ett tiotal presentationer från kunskapens frontlinje av Agtech 2030 i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Jordbrukstekniska Föreningen (JTF), Försäkringsaktiebolaget Agria, Drone Center Sweden, Hushållningssällskapet och RISE. Partner var Linköpings universitet, Aero EDIH, Visual Sweden, Linköping Science Park, Vreta Kluster, LRF samt Ogestad Egendom.