När vi nu blickar tillbaka på nyhetsåret 2023 ser vi att det dominerades av torka, översvämningar och svinpest. Just svinpesten drabbade inte Dalarna så hårt, men torka och översvämningar gick hårt åt många.

Nyheterna

I början på sommaren smög sig torkan på och det föll för lite eller inget regn alls under en lång period. Redan då var redaktionerna i Dalarna på och rapporterade om våra medlemmars situation. Mindre vallskörd drabbade många bönder, vilket ökade oron för att få in nog med mat till djuren inför vintern.

Efter torkan kom mycket regn och det verkade aldrig vilja sluta regna. För många var det svårt eller helt omöjligt att komma ut på sina åkrar, t.ex. för att skörda. Spannmål stod alltså kvar på fälten och i vissa fall gick det att skörda senare, men till sämre kvalitet (och därmed mindre betalning), eller fick helt enkelt plöjas ner.

Men det fanns förstås också positiva saker att rapportera om.

Vi är extra glada över att LRF Ungdomen uppmärksammades, och deras rapport "Många vill -  men få kan". Den pekar bl.a. på utmaningarna med generationsväxling. Som en ung lantbrukare beskriver det: det gäller att man gillar ekonomi också för att det ska fungera.

Bondemarknaden i Leksand, som den lokala LRF-avdelningen i Leksand var med och arrangerade.

Och att få läsa "sötchock" i en tidningsrubrik kan väl inte vara fel.

Läs också gärna om världens bästa färskost, som tillverkas i Grängesberg. Och hur investering i ny teknik kan leda till bättre arbetsförhållanden.

Till sist, vem blir inte nyfiken efter att ha läst den här rubriken? "Ann reste världen runt – sedan mötte hon kärleken i lilla byn: 'Det är once in a lifetime'".

Helena Höij
Landshövding Helena Höij på besök på LRF Dalarnas regionstämma.

Debattartiklar

Vi har också under året varit aktiva med att driva en rad frågor, främst i form av debattartiklar. Här vill vi ta upp några områden som vi tycker är värda att uppmärksamma lite extra.

En ständigt återkommande fråga, som många av våra lokala representanter i kommuner kämpar mot, är byggnation på åkermark. Det har vi försökt motverka på flera ställen runt om i Dalarna, t.ex. Gagnef.

Vi skrev en debattartikel om varg tillsammans med Jägareförbundet. I den pekade vi på att regering och riksdag har beslutat att det ska finnas långt färre vargar än det gör i dag. Ändå beslutade länsstyrelserna att det bara skulle få skjutas 36 vargar vid vinterns jag, varav inga i Dalarna.

I flera tidningar lyfte vi, inför vårsådden, att genom att fortsätta välja svensk mat är konsumenten med och säkrar livsmedelsförsörjningen. Samma budskap kan vi framföra nu inför julen.

Vi önskade tydlighet i bedömning av mindre diken, så det blir lättare att göra rätt och genom det minska administration och regelbörda.

Vi har också svarat upp mot framför allt ledarskribenter som har framfört, vad vi menar, är tveksamma eller ofullständiga argument.

Ett exempel på det under året var en ledarskribent som hävdade att Sveriges minskande självförsörjningsgrad inte är ett problem, åtminstone inte minst ur ett beredskapsperspektiv. Vi tycker annorlunda.

Ett annat exempel på samma linje är att bara vi ökar frihandeln så löser sig livsmedelsförsörjningen. Även här tycker vi förstås annorlunda, vilket vi har framfört i ett antal tidningar.

Självförsörjning är också en viktig del av arbetet med livsmedelsstrategin för Dalarna. Den mat vi själva producerar nu i fredstid är också den mat vi kan behöva klara oss på i kristid.

Tänk på att maten på hyllorna i butiken nu är inte säkert samma mat du ser om vi drabbas av kris, om det ens finns butiker att gå och handla i.

Vi vände oss också mot en ledartext som hävdade att det inte råder någon brist på åkermark i Dalarna.

Till slut, sommarens regnfall skapade inte bara översvämningar av åkermark utan spolade också bort många vägar och skapade problem på många andra sätt. Vi uppmärksammade just bortspolade och skadade vägar och vem som ska betala för det, när nationella pengar till enskilda vägar inte räcker till.