Plats för möte, vid Esplunda Lantbruk. Foto: Ester Sorri.

Regioner

LRFs regionala arbete sker i 17 regionförbund med fem resursstarka operativa regionala enheter som ska leverera jämlik medlemsnytta i hela landet. Under dessa finns även kommungrupper och lokalavdelningar. Regionernas uppgift är att hjälpa medlemmarna att förverkliga sina ambitioner inom de gröna näringarna. De ska även arbeta för att öka samarbetet mellan olika lantbruksorganisationer i regionen.