– Det är glädjande att regeringen lyssnat på LRF i flera viktiga frågor. LRF har länge hävdat att miljöpolitiken måste gå hand i hand med livsmedelsproduktionen och det är ett erkännande till Sveriges bönder att regeringen nu tydliggör detta, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Sveriges bönder ges nu förtroendet att via rådgivning och kunskapsutveckling genomföra åtgärder och fortsätta arbeta för en minskad påverkan på miljön. Det är bra eftersom exempelvis den omfattande odlingen av fånggrödor och anläggandet av skyddszoner visat att det på frivillig väg går att få mycket gjort som ger renare vatten. Även rådgivningskampanjen Greppa Näringen och de 50 000 gårdsbesök som gjorts sedan år 2000 har också bevisligen gett renare vatten.

– Det är mycket bra att regeringen betonar vikten av ökad delaktighet jämfört med hur det varit hittills. Vattenfrågan är fortfarande väldigt styrd uppifrån. Idag finns ingen ansats till systematisk lokal vattendialog och vattenförvaltningen behöver bli mer folkdriven än expertdriven. LRF har under hela processen drivit frågan om vikten av det lokala inflytandet, säger Helena Jonsson.

Vattenmyndigheterna har visat att vattnen i Sverige inte är mer förorenade än i andra länder och därför bör den sammanlagda kostnads- och åtgärdsvolymen inte vara större för svenska lantbrukare än i jämförbara länder.

– Konkurrensvillkor är en viktig utgångspunkt för LRF. Vi gör därför jämförelser av vilka åtgärder mot övergödning som kommer att göras i andra länder under vattendirektivets andra cykel. I samband med det bjuder vi in till en internationell vattendirektivskonferens i Stockholm den 27 oktober, säger Helena Jonsson.

LRF ser nu fram emot det fortsatta arbetet med de undantag och övriga förändringar i vattenförvaltningen som behövs för konkurrenskraft, hållbar utveckling och en effektiv vattenförvaltning.