Förbudet gäller användning för så kallad nedvissning och ogräsbekämpning kort tid före skörd i spannmål som ska bli livsmedel, en användning som inte alls förekommer i Sverige.

– Vad regeringen gör är att slå in dörrar som redan står på vid gavel eftersom de förbjuder något som inte existerar i praktiken, samtidigt som de berövar Sveriges producenter möjligheten att få betalt för att de väljer att gå längre än konkurrenterna i andra länder, säger Helena Jonsson. 

Miljöminister Karolina Skog säger själv att det är risk att den importerade maten ökar som en följd av regleringen, även om det ”inte är regeringens intention” (ATL 25/9).

– Jag frågar mig då vad som är regeringens intention? En av vår tids största utmaningar är hur vi på ett hållbart sätt ska kunna äta oss mätta i takt med att vi blir allt fler. Då duger det inte att försvåra för den produktion som är en av de mest miljömässigt effektiva i världen – och som därför borde producera än mer av den mat vi äter, säger Helena Jonsson.

– Med ett ensidigt svenskt förbud tar man ifrån odlarna möjligheten att få ett merpris samtidigt som konsumenterna alltjämt kan köpa importerade produkter med spannmål som är behandlat på det sätt som Sverige inte tillåter.

Helena Jonsson fortsätter:

– Regeringen behöver göra sin läxa för att förstå hur marknaden driver utvecklingen, men också inse att politiken nu gör precis tvärtom. Varken de svenska mervärdena eller producenternas lönsamhet skapas av lagar och regler – de kommer ur konsumenternas efterfrågan och betalningsvilja, böndernas kunskap och drivkraften att producera det som efterfrågas.