Entreprenad

Vi har samlat ett antal användbara dokument som underlättar för dig som är eller vill bli entreprenör att få en bättre ekonomi i din verksamhet. Entreprenad - mallar och verktyg

Mall för jaktavtal

Mallen för jaktavtal är ett exempel på hur avtal kan skrivas. Du som använder mallen måste dock vara uppmärksam på att den kan behöva anpassas till varje individuell situation och att användning sker på eget ansvar. Är du tveksam bör du söka professionell rådgivning, till exempel hos Ludvig & Co. Sådan rådgivning är inte kostnadsfri.
Ladda ner mall för jaktavtal.

Arrendeavtal

Här hittar du avtalsmallar som du kan använda när du skriver arrendeavtal. Ladda ner mallarna här.

Detta är en medlemsförmån, du behöver därför vara inloggad medlem för att få tillgång till avtalen.

Förnybar energi

Närvärme 

Vindkraft
Vill du veta hur andra har arbetat med vind och varför? Eget verk på egen mark, delägarskap, ekonomisk förening, litet gårdsverk och koooperativ. I broschyren Entreprenörerna om vindens möjligheter kan du läsa om fem nyblivna vindkraftssatsare och en veteran som berättar om sina skilda sätt att välja vind som företagsutveckling.   

Energiföretagaren
Energiföretagaren riktar sig både till dig som vill satsa på en ny verksamhet och till dig som vill utveckla den befintliga. Det består av ett kunskapshäfte och ett arbetshäfte och är tänkt som stöd vid självstudier och studiecirklar. Här kan du beställa både arbetsboken och kunskapshäftet om Energiföretagaren i tryckt format från Studieförbundet Vuxenskolans webbshop.

Energieffektivisering
Energihandboken. Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som arbetar med att effektivisera användningen av energi. Läs mer.

Spara energi. Här hittar du dokument som hjälper dig i arbetet med att spara energi. Filarkiv energibesparingar.

Greppa energin på gården - Rapporten presenterar en modell för kartläggning av energiflöden och energianvändning på gården samt effektiviseringsmöjligheter. Ett verktyg för det egna företaget att ta beslut i energiomställningen. Gröna näringarna har en nyckelfunktion i samhällets energikedja.

Effektivisera gården - Rapporten sammanställer konsekvenser av energisparande åtgärder inom jordbruket för att kunna bedöma när olika åtgärder är ekonomiskt möjliga.av energisparande åtgärder inom jordbruket för att kunna bedöma när olika åtgärder är ekonomiskt möjliga.

Mångkulturell företagsutveckling 

I dag importeras en stor del av de produkter som konsumeras av utlandsfödda svenskar. Här finns många nya affärsmöjligheter för både svenska producenter och för utlandsfödda svenskar som vill starta företag i näringen. LRF har tagit fram en folder som ger inspiration till den som är intresserad av Grön mångfald. Ladda ned den här 

Grön omsorg

Här hittar du ett antal dokument, checklistor, lönsamhetskalkyler, broschyrer och inspirationsfoldrar, som kan vara till stor hjälp för dig som arbetar med eller bara är intresserad av Grön omsorg. Filarkiv Grön omsorg.

Kontaktperson: Ing-Marie Jirhed