Arbetskrafts- och maskinkalkyler

Vi har tagit fram tre kalkylunderlag som underlättar för dig som är entreprenör att räkna ut dina kostnader.

Arbetskraftskalkyl.xls
Kalkylering och prissättning.pdf
Maskinkalkyl Arbetsmaskin.xls

Baklängesräkning

Ett annat sätt att följa upp en projektplan är att räkna fram hur mycket tillgänglig arbetstid en bestämd prissättning ger. Baklängesräkning är särskilt användbart när kunden vill ha ett pris per kvadratmeter eller löpmeter.

Kalkylering tidsomfattning.xls

Budgetkalkyler

Här kan du göra en enkel resultatbudget för din firma eller aktiebolag.
Summan av de fasta kostnaderna för du in i arbetskraftskalkylen under overheadkostnader. I budgetkalkylen kan du till exempel se hur mycket intäkter som krävs för att klara en viss mängd kostnader. Det finns en flik för handelsbolag/firma och en flik för aktiebolag.

Budgetmall.xls

Kvalitets- och miljöpolicy

I dag vill kunderna att entreprenören är både kvalitets- och miljömedveten och att man har tydliga rutiner för dessa frågor. Vi har tagit fram mallar för miljö- och kvalitetspolicy som underlättar för dig som entreprenör.

  • Kraven följer ISO-normerna och är viktiga att leva upp till även om man inte avser att certifiera sig.
  • Entreprenörer som satsar på kvalitets- och miljöarbetet värderas högt i anbudsutvärderingarna.

Kvalitetspolicy entreprenad.doc
Miljöpolicy entreprenad.doc 

Marknadsprissättningens grunder

För att få en lönsam entreprenadverskamhet är det viktigt att veta hur man ska kalkylera och prissätta sina tjänster. I bifogad Pdf hittar du bra tips och råd.

Marknadsprissattningens grunder.pdf

Projektplan och projektkalkyl

Här finns en mall för att göra en projektplan och en mall för att göra projektkalkyler.

Projektkalkyl.xls
Projektplan.doc

Två sätt att räkna på jobben

Vilka faktorer påverkar kalkylerna? I bifogad Pdf ger vi en genomgång över de olika sätt som man kan räkna på sina jobb.

Tva satt att rakna pa jobben.pdf

Upphandling/anbudsgivning

Här finns en checklista att använda för offentlig upphandling och ett uppföljningsbrev för anbudsgivning.

Checklista offentlig upphandling.pdf
Uppföljningsbrev efter anbud.doc