Med Miljöhusesyn  sparar du både tid och pengar. Genom egenkontroll är du väl förberedd när myndighetens tillsyn och kontroll äger rum. Det sparar tid och sänker kostnaden. Företaget kvalitetssäkrar också både sin produktion och sina egna produkter genom egenkontroll. Idag använder även flera livsmedelsföretag och organisationer, som exempelvis KRAV, Miljöhusesyn som underlag för att ha kontroll på reglerna. Miljöhusesyn rekommenderas idag också av bland andra länsstyrelser, kommuner, branscher och olika certifieringskoncept. Den är efterfrågad och vissa myndigheter till och med sänker sina kontrollavgifter om du gör miljöhusesyn.

www.miljohusesyn.nu


Miljöhusesyn
har sedan 1996 varit länken mellan lagstiftningen och lantbrukaren. Lantbrukare är bland de företagare som har flest lagar att följa. Det medför inte bara mycket arbete och höga kostnader utan skapar också en rädsla för att missa något och att göra fel. Genom att använda Miljöhusesyn kan du som lantbrukare eller som har koppling till lantbrukssektorn få kontroll på vilka krav som ställs på just din gård och din verksamhet.

Miljöhusesyn består av checklistor för lagar inom miljö, djurskydd (dock ej pälsdjur eller ren), foder- och livsmedelssäkerhet samt vissa arbetsmiljövillkor, av flera som rör de mest olycksdrabbade arbetsuppgifterna på en gård. Den innehåller också alla tvärvillkor, det vill säga den lagstiftning som måste vara uppfylld för att få jordbruksstöd.

Uppdateras kontinuerligt

Miljöhusesyn.nu uppdateras kontinuerligt bland annat med hjälp av Jordbruksverket och andra berörda myndigheter. Arbetet med MIljöhusesyn ägs och drivs av LRF.

Enkel att använda

Miljöhusesyn är ett modernt webbaserat verktyg och därför enkel att använda. Du fyller i uppgifter om ditt företag och får då fram checklistor med aktuella regler som rör just din verksamhet. Du svarar på frågorna i checklistorna och får fram eventuella brister som måste åtgärdas. Till varje fråga finns viktiga fakta att läsa för att få mer information om frågans innebörd. Där ser du även lagstiftningen som frågorna grundar sig på. På miljöhusesyn.nu finns också mycket referensinformation och nedladdningsbart material, bland annat avfallsjournal, sprutjournal, kemikalieförteckning, transportdokument för farligt avfall, och olika beräkningar av t.ex. djurenheter och behov av spridningsareal för stallgödsel.

Miljöhusesyns historia

Initiativet till Miljöhusesyn kom från LRF Konsult (numera Ludvig & Co) i Kalmar som såg behovet av att underlätta för lantbrukare när det gällde att följa lagarna. LRF tog idén vidare och utvecklade ett frivilligt verktyg som gav överblick över lagstiftningen. Det var också en chans att kunna visa konsumenter vilka höga krav som ställs på matproducenter när det gäller djurhållning och miljö och på så sätt höja värdet på den svenska maten. Den första tryckta versionen kom 1996 och hette ”Miljöhusesyn, på väg mot världens renaste jordbruk – Den stora chansen”.

LÄS MER: "Miljöhusesyn ger oss som företagare en tankeställare"