www.miljohusesyn.nu

Initiativet till Miljöhusesyn kom från LRF Konsult i Kalmar som såg behovet av att underlätta för lantbrukare när det gällde att följa lagarna. LRF tog idén vidare och utvecklade ett frivilligt verktyg som gav överblick över lagstiftningen. Det var också en chans att kunna visa konsumenter vilka höga krav som ställs på matproducenter när det gäller djurhållning och miljö och på så sätt höja värdet på den svenska maten. Den första tryckta versionen kom 1996 och hette ”Miljöhusesyn, på väg mot världens renaste jordbruk – Den stora chansen”.

Sedan dess har Miljöhusesyn  varit länken mellan lagstiftningen och gården. Lantbrukare är bland de företagare som har flest lagar att följa. Det medför inte bara mycket arbete och höga kostnader utan skapar också en rädsla för att missa något och att göra fel. Genom att använda Miljöhusesyn  kan du som lantbrukare få koll på vilka krav som ställs på just din gård och din verksamhet.

Miljöhusesyn består av checklistor för lagar inom miljö, djurskydd och foder- och livsmedelssäkerhet samt vissa arbetsmiljövillkor, flera som rör de mest olycksdrabbade arbetsuppgifterna på en gård. Den innehåller också tvärvillkor, det vill säga den lagstiftning som måste vara uppfylld för att få jordbruksstöd.

Uppdateras kontinuerligt

Miljöhusesyn uppdateras kontinuerligt bland annat med hjälp av Jordbruksverket  och andra berörda myndigheter. Arbetet med Miljöhusesyn ägs och drivs av LRF.

Du fyller i uppgifter om ditt företag och får då fram checklistor med aktuella regler som rör just din verksamhet. Du svarar på frågorna i checklistorna och får svar på eventuella brister som måste åtgärdas. På www.miljohusesyn.nu finns också mycket referensinformation och nedladdningsbart material, bland annat avfallsjournal, sprutjournal, kemikalieförteckning, transportdokument för farligt avfall, djurenheter.

Spara tid och pengar

Med Miljöhusesyn  sparar du både tid och pengar. Genom egen kontroll är du väl förberedd när myndighetens tillsyn och kontroll äger rum, det sparar tid och sänker kostnaden. Företaget kvalitetssäkrar också både sin produktion och sina egna produkter genom egenkontroll. Idag använder även flera livsmedelsföretag och organisationer, som exempelvis KRAV, Miljöhusesyn som underlag för att hålla koll på reglerna. Miljöhusesyn rekommenderas idag också av bland andra länsstyrelser, kommuner, branscher och olika certifieringskoncept. Den är efterfrågad, vissa myndigheter till och med sänker sina kontrollavgifter om du gör miljöhusesyn.