Risker kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten genom brott, dödsfall, skador, miljöpåverkan, sanktioner, ekonomiska förluster m.m. Det övergripande målet med en riskhantering är att konsekvent minska risken för oförutsedda händelser så att verksamheten kan nå uppsatta mål och uppfylla sina åtaganden mot bland annat ägare, kunder, anställda och samhället.

I pdf-dokumentet kan du läsa mer om hur du kan arbeta proaktivt för att minimera riskerna på gården.