Jordbruksarrende

Det finns tre olika mallar för jordbruksarrende:

Jordbruksarrende med byggnader
Jordbruksarrende utan byggnader
Jordbruksarrende utan byggnader (ettårigt avtal utan besittningsskydd).

Läs mer här om dispens från besittningsskydd.

Bostadsarrende

Avtal om bostadsarrende

Om du har frågor får du gärna ställa dem till LRFs juridiska vägledning.

Detta är en medlemsförmån, du behöver därför vara inloggad medlem för att få tillgång till avtalen.