Mest känt är nog SV för den speciella pedagogik som studiecirklarna innebär. Bland våra LRF-ämnen, riktade till medlemmar och förtroendevalda, hittar du bland annat:

  • Beredskap gå samman och rusta för brand, storm och andra kriser i närområdet
  • Är du säker? om lantbrukets arbetsmiljö
  • Skogskunskap webbutbildning om skogsskötsel, äganderätt samt mål och strategier för skogsbruk
  • Aktiv förvaltning & underhåll av diken viktig kunskap för dig som är markägare med jordbruksmark, eller för dig som annars sysslar med täckdikning och underhåll av diken.
  • Förtroendevald i LRF en gedigen studieplan och uppslagsbok om att vara förtroendevald. Materialet kan med fördel kombineras med LRFs webbutbildning för förtroendevald
  • Motorsåg Lär dig såga säkert när det kommer till trädfällning, kvistning och kapning av stammar.
  • Skogens vatten om vattenhänsyn och planering i skogen
  • Ser Sverige ut som du tror? Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia om ett Sverige där en levande och konkurrenskraftig landsbygd och stad är varandras förutsättningar.
  • När andra vill ta över din mark om markägares rättigheter och skyldigheter.
  • Saknar du något ämne? Kontakta din lokala SV-avdelning

Visste du att SV anordnar över 30 000 kulturaktiviteter varje år? Ta kontakt med din SV-avdelning om ni vill göra en aktivitet med konst, teater, dans, hantverk, musik, film eller liknande.

Tillsammans med SV arrangeras även webbinarier kring bland annat företagarfrågor. Flera av dessa går att ta del av i efterhand här. Håll utkik i LRFs kalendarium, och i nyhetsbrev från LRF, för information om dagsaktuella webbinarier.

Du hittar SV-kontakt och kursutbud här.