Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är LRFs studieförbund och LRF är en av tre grundorganisationer till SV. Tillsammans med vårt studieförbund skapar vi ledar- och föreningsutveckling, folkbildning och opinionsbildning. Likt som LRF, så finns SV i hela landet.

Du hittar kurser och SV-avdelningar här.

Skulle du inte hitta just din kurs eller studiecirkel, så ta direktkontakt med din SV-avdelning på hemmaplan.

Glöm inte att tala om att du är LRF-medlem när du anmäler dig till en studiecirkel hos SV. Det gynnar både LRF, SV och dig som är medlem. Genom att ange rabattkoden ”LRF medlemsrabatt” så kan du ibland få upp till 10% rabatt!

Webbinarier

LRFs företagsmedlemmar har många stora frågor att jobba med. Tillsammans med SV har vi arrangerat webbinarier kring dagsaktuella företagarfrågor. Många av dessa går att ta del av i efterhand här.

Nyhet!

Beredskap

Under de senaste åren har en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och inte minst torkan under 2018 aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur väl rustade är vi för brand, storm eller vattenflöden? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan?

Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Läs mer här