Basliv är en försäkring som har gett medlemmens anhöriga ett begränsat efterlevandeskydd. Vid dödsfall gav den ett skattefritt engångsbelopp till de efterlevande (i första hand till make, registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn, föräldrar eller syskon). Försäkringsbeloppet var 50 000 kronor. När du fyllde 66 år minskades beloppet till 10 000 kr. Försäkringsgivare har varit Länsförsäkringar.

Försäkringen upphör den 31 december 2021. Om du har en förfallodag för ditt medlemskap under 2022 gäller försäkringen fram till din förfallodag. Det betyder att LRF kommer kompenserar medlemmars efterlevande vid dödsfall, fram till dess att du ska förnya ditt medlemskap dvs. när du betalar din nästa faktura.

Varför förändras medlemskapet?

För att framåt kunna skapa största möjliga medlemsnytta har LRF:s Riksförbundsstyrelse fattat beslut om att den Baslivförsäkring som idag ingår i medlemskapet i LRF kommer att upphöra den 31 december 2021.  

Försäkringen Basliv har finansierats av återbäring från LRF Försäkring. LRF Försäkring upphörde 2020 och har inte längre någon verksamhet och ger heller inte längre någon avkastning till LRF. Därför kommer LRF Försäkring inte fortsatt kunna finansiera försäkringen Basliv. Att istället finansiera Basliv via LRFs medlemsintäkter eller genom att ta medel från någon annan del av verksamheten vore inte förenligt med LRF:s kärnuppdrag och strategiska mål.

Erbjudande om fortsättningsförsäkring

Alla medlemmar som berörs av förändringen blir kontaktade via brev från LRF. De flesta medlemmar kommer att erbjudas att teckna en frivillig fortsättningsförsäkring hos Länsförsäkringar. Erbjudandet om fortsättningsförsäkring från Länsförsäkringar gäller från 1 januari 2022 och ska tecknas och betalas av dig. Mer information om försäkringen kommer från Länsförsäkringar i november. Du kan också läsa mer här.

Mer information hittar du här: www.lrf.se/basliv

Har du har ytterligare frågor om Basliv är du välkommen att kontakta Medlemsservice på tel: 010-184 40 00 eller via basliv@lrf.se