LRF har försäkringar som skyddar deltagare på LRF-aktiviteter på eller utanför gården. Några exempel på aktiviteter är Öppen Gård, betessläpp, studiebesök, fältvandringar, traktorrace och bowling.

Försäkringarna täcker både sak- och personskador.

En förutsättning är att LRF är huvudarrangör, försäkringarna gäller därför till exempel inte i samband med mässor och andra events där någon annan än LRF är huvudarrangör. Du måste också anmäla till ditt lokala LRF-kontor i förväg de aktiviteter du planerar genomföra.

I dokumentet till höger kan du läsa mer om Öppen Gård-försäkringen. Om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker och vem du ska kontakta om det inträffar en skada.

Till höger på sidan kan du läsa mer om Öppen Gård-försäkringen.