LRF var med och grundade We Effect (före detta Kooperation utan gränser) för 60 år sedan och stöder We Effects internationella utvecklingsarbete, opinionsbildning och insamlingsverksamhet. 

Utifrån ett stämmobeslut bidrar LRF varje år med 20 kronor per medlem till We Effects verksamhet– den så kallade medlemstjugan. I de flesta LRF-regioner finns dessutom en förtroendevald inom LRF bli We Effect-ambassadör och bland annat ordna insamling till We Effect i samband med regionstämmorna. I We Effects styrelse finns också LRF representerade på en post.