Ni medlemmar har länge haft ett stort intresse för solceller och så även vi på LRF Samköp. Förutsättningarna för lantbrukare att installera solceller har aldrig varit bättre ur flera perspektiv, miljömässiga och ekonomiska inte minst. Men aktörerna på marknaden är många och investeringen komplex. 

Vi på Samköp har tagit kontakt, diskuterat och haft möten med många företag, stora som små som verkar inom området solceller. De första två företagen som vi fick ett extra förtroende för utifrån de olika bedömningskriterier vi utformat var Soldags och Sesol. Med dem har vi sedan våren 2021 haft ett samarbete och erbjudit färdigförhandlade rabatter som du som medlem kan använda. 

Vi hoppas att vägen mot en egen solcellsanläggning på din fastighet ska bli både enklare och mer lönsam! 

Få rabatt på solceller:
- Läs mer om Sesol 
- Läs mer om Soldags

Återkoppla gärna till oss med dina erfarenheter: info@lrfsamkop.se