Gäller företagarmedlemmar

Vid köp av ny Audi kan du som är företagarmedlem i LRF få 8 % rabatt på bilen och 10 % rabatt på utrustning som beställs samtidigt som bilen (utom nettoprissatta "tillvalspaket").

Dessutom utgår en bonus
 som ansöks om när bilen är levererad. Se nedan.

Bonusen gäller även på Audis kampanjer,
men ingen rabatt på kampanjbilar.

Kampanj dubbelbonus (gäller bilar som beställs 1 januari30 april 2021) : 

Dubbel bonus:

Audi TT: 7 500 kr bonus (2 x 3 750 kr)
Audi A1: 7 500 kr bonus (2 x 3 750 kr)
Audi Q2: 7 850 kr bonus (2 x 3 925 kr)
Audi A3: 8 200 kr bonus (2 x 4 100 kr)
Audi Q3: 9 500 kr bonus (2 x 4 750 kr)
Audi A4: 9 500 kr bonus (2 x 4 750 kr) 
Audi A5: 10 500 kr bonus (2 x 5 250 kr)
Audi Q5: 10 500 kr bonus (2 x 5 250 kr)
Audi A6: 10 500 kr bonus (2 x 5 250 kr)
Audi A7: 12 000 kr bonus (2 x 6 000 kr)
Audi Q7: 12 000 kr bonus (2 x 6 000 kr)
Audi A8: 12 000 kr bonus (2 x 6 000 kr)
Audi Q8: 12 000 kr bonus (2 x 6 000 kr)
Audi e-tron: 12 000 kr bonus (2 x 6 000 kr) OBS! Ingen rabatt på e-tron

Bonus anges inklusive moms. 


Ordinarie Bonus:
Audi TT: 3 750 kr bonus
Audi A1: 3 750 kr bonus
Audi Q2: 3 925 kr bonus
Audi A3: 4 100 kr bonus
Audi Q3: 4 750 kr bonus
Audi A4: 4 750 kr bonus
Audi A5: 5 250 kr bonus
Audi Q5: 5 250 kr bonus
Audi A6: 5 250 kr bonus
Audi A7: 6 000 kr bonus
Audi Q7: 6 000 kr bonus
Audi A8: 6 000 kr bonus
Audi Q8: 6 000 kr bonus
Audi e-tron: 6 000 kr  OBS! Ingen rabatt på e-tron

Bonus anges inklusive moms. 

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

Ansök om bonus när bilen är levererad.

Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se