Beijer är dessutom den första byggvaruhandelskedjan med spårbarhetscertifikat för både FSC® och PEFC®. Certifieringarna innebär att de produkter vi tillhandahåller kommer från ett hållbart skogsbruk och följs med spårbarhetssystem genom hela produktionskedjan.