Övergödningen i Östersjön är ett av vår regions största miljöproblem. Det orsakas av för stor tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor där utsläppen från jordbruket, inklusive hästnäringen, är den största källan. Att mocka hagar veckovis eller oftare är den viktigaste åtgärd hästnäringen kan göra för att minska övergödningen i Östersjön. Genom att mocka rast- och vinterhagar dagligen eller flera gånger i veckan kan så mycket som 70 - 75 procent av fosforn från gödslet samlas upp. 

Underlätta arbetet med mockning med Can-Am:
Alla medlemmar i LRF får bonus vid köp av en Can-Am ATV eller SSV

 

Varje Skit Räknas

Initiativet VARJE SKIT RÄKNAS uppmuntrar hela hästsverige att vara med! Genom att mocka våra rast- och vinterhagar lite mer och ta tillvara gödseln som den värdefulla resurs den är – kan vi göra ännu större skillnad. Varje insats, varje skottkärra och varje skit räknas. Tillsammans kan vi föra gödsel till stacken och minska utsläppen i våra sjöar och hav. För framtiden och hästens bästa!

Läs mer om initiativet och varför mockning är viktigt.