Gäller företag och privatpersoner

Hyr proffsmaskiner hos Cramo till Rätt PrisTM. Det rabatterade nettopriset uppdateras varje månad och baseras bland annat på LRF-medlemmarnas samlade volymer. Ju fler LRF-medlemmar som hyr hos Cramo desto bättre priser!

Det rabatterade priserna omfattar alla produkter inom grupperna:
- Anläggningsmaskiner
- Byggmaskiner
- Byggmaskintillbehör
- Liftar-minikranar
- Lättmetallställning
- Truckar

För följande produktgrupper lämnas separat offert:
- Bygghissar och plattformar
- Byggetablering (bodar, vagnar, containers)
- Hallar och tält
- Tung ställning
- Combisafe
- Butiksvaror (saluvaror)
- Produkter utanför Cramos ordinarie sortiment

Hyr med rabatt

Kontakta din lokala Cramodepå. Uppge att du är LRF-medlem för att få rabatterat pris.

Välj dagspris, veckopris eller månadspris beroende på hur länge du behöver hyra maskinen. 

Kostnader för transporter, montage/demontage av utrustning samt eventuella installationer och specifika anpassningar av förhyrd utrustning tillkommer efter överenskommelse.

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se