Gäller alla medlemmar

Fr.o.m 2021-07-01 har vi bättre villkor för dig som är medlem i LRF, nu får du en ännu högre rabatt redan vid köpet och du behöver inte längre ansöka om bonus.

Personbilar nya villkor

Cupra Leon 10% rabatt
Cupra Ateca 10% rabatt
Cupra Formentor 10% rabatt
Cupra Born 5% rabatt

Dessutom har du 10% rabatt på utrustning från fabrik.

 

Gamla bonusvillkor (gäller bilar som är beställda t.o.m 2021-06-30):

När bilen är levererad kan du ansöka om bonusen.
Se bonus för respektive modell nedan.
Rabatten gäller ej på kampanjer.

När du som är medlem i LRF köper en ny Cupra kan du få 8 % rabatt på bilen och 10 % rabatt på utrustning som beställs samtidigt som bilen (utom nettoprissatta "tillvalspaket").

När bilen är levererad kan du ansöka om bonusen. 
Se bonus för respektive modell nedan.
Bonusen gäller även på Cupras kampanjer

 

Villkor bonus:

Cupra Leon 4 100 kr
Cupra Ateca 5 000 kr
Cupra Formentor 5 000 kr

Bonus inklusive moms.

Ansök om bonus när bilen är levererad.

Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Lagerbilar kan vara undantagna från avtalet.

Handla med rabatt 

Gäller fr.o.m 2021-07-01
Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

Rabatten gäller på de flesta nationella kampanjer, stäm av med din återfösäljare.
Dessutom har du 10% rabatt på utrustning från fabrik samt Sverigemonterad utrustning och tillbehör.

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.