När bröderna Löfgren tog över familjens gårdutanför Enköping 1993 var verksamhetenganska blygsam. Men tack vare brödernasenergi, entreprenöriella tänkande och ett antaluppköp och arrenden så har verksamhetenvuxit till 4 000 slaktsvin per år:– Idag kan vi nog försörja en mindre stadmed fläskkött, konstaterar Magnus belåtet.Krävande men varierad verksamhetMattias och Magnus Löfgren uppskattar variationensom kommer med livet som grisbonde.Vardagen omfattar allt från planering av aveloch inseminering till odling av foder och underhållav anläggningarna.– Vi har ca 2 500 grisar samtidigt och detuggar i sig 3–4 ton foder varje dag, berättarMagnus. Det ställer höga krav. Men vi har enanställd förman som kan alla delar av verksamhetenbättre än vi. Så vi jobbar underhenne till vardags, det är hon som bestämmer.Granngården har blivit ett navBröderna Löfgren handlar nästan allt förbrukningsmaterialpå Granngården; det är bekvämteftersom seminen som de behöver för avelnlandar på samma ställe:– De har ett brett sortiment som passar ossoch en bra rabatt sätter alltid lite extra knorrpå vardagen. Men framför allt är Granngården i Enköping duktiga och de ger oss alltid otroligtbra service, avslutar Magnus.