De 35 mjölkkorna är den huvudsakliga inkomstkällan, men gården säljer även kött och ekologiska grönsaker till både restauranger och privatpersoner. Lovö Prästgård är också en Arlagård som tar emot cirka 6 000 barn på studiebesök varje år. – Arlas miniorkoncept är riktigt bra, vi har varit med från starten sedan mitten av 90-talet och i dag kan det komma lärare som själva var på studiebesök på gården när de gick i skolan, berättar Elin.

Förutom Elin, Karel och de tre barnen, bor och arbetar Elins föräldrar Tom och Elizabeth på gården. Lovö Prästgård har arrenderats av Tom och Elizabeth sedan 1985 då gården var rejält nedgången. I skrivande stund är de mitt inne i ett generationsskifte som innebär att Elin och Karel tar över verksamheten, och de har även lyckats köpa loss Lovö Prästgård från Svenska kyrkan. Tom och Elizabeth lämnar över gården med flaggan i topp. I år fick de tillsammans med 38 andra mjölkföretagare ta emot LRF Mjölks guldmedalj efter att ha levererat mjölk av toppkvalitet i minst 23 år. Och det var ingen mindre än deras granne, kung Carl XVI Gustav, som delade ut medaljen.

Elin brinner för sin verksamhet och det är lätt att smittas av hennes entusiasm. Förutom att driva gården är hon också engagerad i IFOAM – en sammanslutning av ekologiska lantbrukare och producenter i Europa. – Det är ett bra och viktigt samarbete som gör att man blir medveten om varandras olika villkor och kan diskutera hur vi gemensamt kan uppnå en högre grad av ekologisk odling inom EU, menar Elin.

Under sommarhalvåret städas lösdriftsladan ur och används bland annat vid studiebesök och som kurslokal. Lokalen hyrs även ut till olika evenemang och har visat sig ha en fantastisk akustik. I oktober kommer det för fjärde året i rad att hållas en tacksägelsegudstjänst i ladan. En gammal svensk tradition som familjen Rydström, tillsammans med pastoratet, har återupplivat. -Förr i tiden var det en agronom som berättade om skördeåret, men nu är det jag som berättar lite om hur året på gården har varit innan gudstjänsten. Det känns fint, säger Elin.

Elin tror på småskalighet och vill att den 140 hektar stora gården ska ha en rimlig avkastning för det arbete som läggs ner, men arbetet som ekologisk bonde är en livsstil och hennes övertygelse är att drivkraften främst måste komma av intresse och en känsla av att man gör rätt saker. Elin och Karel använder flera av LRF Samköps rabattavtal, men deras tankar om ett hållbart samhälle gör att de hellre lagar än köper nytt.