Det viktigaste i en hästs foderstat är ett bra grovfoder. I år har det nog inte undgått någon att det är stora problem med tillgången på grovfoder. Den extrema torkan har även gjort att kvaliteten på det foder som finns skiftar mer än vanligt. Att analysera sitt grovfoder och låta näringsinnehållet styra foderstaten är därför viktigare än någonsin.
Som grovfoder räknas gräs i olika former, exempelvis hö, hösilage, ensilage och bete. En häst i vilt tillstånd betar i snitt 17 av dygnets 24 timmar och med det i åtanke är det lätt att förstå vikten av att ge våra tamhästar så många givor grovfoder som möjligt under dygnet. Det är också viktigt att grovfodrets näringsinnehåll är anpassat till hästens behov beroende på ras, storlek, träningsintensitet, ålder med mera. För alla hästar gäller att fodret alltid är av god hygienisk kvalitet.
– Med årets försämrade grovfoder­tillgång är det extra viktigt att säkerställa tuggtiden för hästen, säger Karin Berglund, kategorichef på Granngården. Att blanda ut grovfodret med lite halm, ge hackad lucern eller annan typ av gräsfoder kan vara alternativa sätt att dryga ut grovfodret när det råder brist. Det är som alltid viktigt att se till varje hästs unika behov samt göra en analys av grovfodret och en foderstatsberäkning.

Genom en foder­analys kan man ta reda på näringsinnehållet i grovfodret, analysen blir sedan styrande för vilket kompletteringsfoder vi ger hästen. Vid val av kraftfoder till hästen ska man alltid utgå från  hästen och dess förutsättningar. Konse­kvenserna av att över­utfodra sin häst kan vara lika illa som att ge den för lite. För att den högpresterande tävlingshästen med ett stort näringsbehov ska kunna göra sitt bästa är det viktigt att välja ett kraftfoder som innehåller rätt mängd och proportioner av energi, protein, vitaminer och mineraler. För den låg- eller normalpresterande hästen kanske det optimala är att ge kraftfoder som inte innehåller så mycket energi eller protein. I vissa fall kan det till och med vara klokt att inte ge hästen något kraftfoder alls. Alla hästar måste dock få mineraler, spårämnen och salt.
– På Granngården har vi märkt en större efterfrågan på foder i år, speciellt lucern och foder med mycket fibrer i. Våra producenter har också drabbats av torkan, men vi jobbar hårt för att få fram produkter så att vi kan tillfredsställa våra kunders behov, säger Karin Berglund.

Vill du diskutera vad som är rätt för just din häst kan du alltid få hjälp av kunnig personal på Granngården. Som medlem i LRF med företagskonto på Granngården kan du handla foder med rabatt.