Vi frågar Bengt varför han trivs på K-Bygg, ”den som int trivs hen, gett va i olag!” svarar Bengt. Vi tar sen pulsen med fem aktuella frågor.

Vad vet du om K-Bygg som LRF-kunden inte vet?   

Vi har lång erfarenhet. Flera av våra anläggningar har funnits i 100 år eller mer.

Hur går det med E-handeln?                                           

Det pågår ett stort utvecklingsarbete som ska resultera i en riktigt bra sida för våra kunder.

Många arbetar med hållbarhetsfrågan, vad är ert fokus just nu?      

Framförallt fossilfria transporter.

Vad tror du blir höstens storsäljare?                           

Golv allmänt - trä men också många fina vinylgolv.

Vad köper du själv alltid med dig från K-Bygg?

Handskar och tumstock och kniv.