Gäller företag och privatpersoner

Vid köp av Nissan får LRF-medlemmar 3-7 % rabatt samt en bonus som utbetalas i efterhand.

Personbilar           

Nissan Note,  6% rabatt,  6250 kr bonus
Nissan Pulsar,  6% rabatt,  7500 kr bonus
Nissan Juke,  6% rabatt,  7500 kr bonus
Nissan Qashqai,  6% rabatt,  11250 kr bonus
Nissan X-Trail,  6% rabatt,  13750 kr bonus
Nissan LEAF - elbil,  3% rabatt,  18750 kr bonus

Transportbilar        

Nissan Navara,  7% rabatt,  15000 kr bonus
Nissan NV200,  6% rabatt,  11250 kr bonus
Nissan NV400,  7% rabatt,  11250 kr bonus
Nissan eNV200 - elbil,  3% rabatt,  18750 kr bonus

Rabatt och kundbonus gäller vid köp av bil från Nissans ordinarie försäljningsprislista. Rabatten gäller även fabriksmonterad extrautrustning. Rabatt och bonus gäller inte vid köp av demo- , kampanj- och/eller nettoprissatta bilar. Ej heller eftermonterad extrautrustning.

Undantag - bonus för Navara kan kombineras med rikstäckande kampanjer. Gäller inga andra modeller.

Handla med rabatt och bonus

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal 000444 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

2. Ansök om bonus senast tre månader efter leverans. Skicka en kopia på köpeavtalet till:
LRF Medlemsservice
Att. Bilbonus
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad


Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till fyra månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se