Gäller företag och privatpersoner

Vid köp av Nissan får LRF-medlemmar 3-7 % rabatt samt en bonus som utbetalas i efterhand.

Personbilar           

Nissan Note,  6% rabatt, 6 250 kr bonus
Nissan Pulsar,  6% rabatt, 6 250 kr bonus
Nissan Juke,  6% rabatt, 7 500 kr bonus
Nissan Qashqai,  6% rabatt, 11 250 kr bonus
Nissan X-Trail,  6% rabatt, 13 750 kr bonus
Nissan LEAF - elbil,  3% rabatt, 18 750 kr bonus

Transportbilar        

Nissan NV200,  6% rabatt, 11 250 kr bonus
Nissan NV400,  7% rabatt, 11 250 kr bonus
Nissan eNV200 - elbil,  3% rabatt, 18 750 kr bonus
Nissan Navara,  7% rabatt, 15 000 kr bonus
Nissan Navara rikstäckande kampanjer, 7 500 kr i bonus (gäller fr.o.m 1/4 2017)

Bonus anges inklusive moms. 

Rabatt och kundbonus gäller vid köp av bil från Nissans ordinarie försäljningsprislista. Rabatten gäller även fabriksmonterad extrautrustning. Rabatt och bonus gäller inte vid köp av demo- , kampanj- och/eller nettoprissatta bilar. Ej heller eftermonterad extrautrustning.

Handla med rabatt och bonus

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal 000444 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

2. Ansök om bonus senast tre månader efter leverans. Skicka en kopia på köpeavtalet till:
LRF Medlemsservice
Att. Bilbonus
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad


Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till fyra månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se