Gäller företag och privatpersoner

Vid köp av Peugeot får LRF-medlemmar upp till 23 % rabatt på bilen, 10 % rabatt på tillbehör samt en bonus som utbetalas i efterhand. 

Från 1 maj till till 31 augusti 2018 är det dubbel bonus på följande bilar:
208: 12 % rabatt, Dubbel bonus: 7 500 kr (Ord. bonus: 3 750 kr)
2008: 11 % rabatt, Dubbel bonus: 7 500 kr (Ord. bonus: 3 750 kr)
308, 3008: 10 % rabatt, Dubbel bonus: 10 000kr (Ord. bonus: 5 000 kr)
508, 5008: 10 % rabatt, Dubbel bonus: 12 500 kr (Ord. bonus: 6 250 kr)
Partner Tepee (personbil) 10 % rabatt, Dubbel bonus: 10 000kr (Ord. bonus: 5 000 kr)
Expert Traveller (personbil) 9 % rabatt, Dubbel bonus: 12 500 kr (Ord. bonus: 6 250kr)
Partner: 23 % rabatt, Dubbel bonus: 10 000 kr (Ord. bonus: 5 000 kr)
Partner skåp: 23 % rabatt, Dubbel bonus: 10 000 kr (Ord. bonus: 5 000kr)
Partner Electric: 23% rabatt, Dubbel bonus: 10 000 kr (Ord. bonus: 5 000 kr)
Expert: 20 % rabatt, Dubbel bonus: 12 500 kr (Ord. bonus: 6 250 kr)
Boxer: 22 % rabatt, Dubbel bonus: 20 000 kr (Ord. bonus: 10 000 kr)
Boxer chassi: 14% rabatt, Dubbel bonus: 10 000 kr (Ord. bonus: 5 000 kr)

Ordinarie rabatt och bonus:

Personbilar

108: 11% rabatt, 2 500 kr bonus
208: 12 % rabatt, 3 750 kr bonus
208 GTi: 5% rabatt, 3 750 kr bonus
2008: 11 % rabatt, 3 750 kr bonus
308, 3008: 10 % rabatt, 5 000 kr bonus
508, 5008: 10 % rabatt, 6 250 kr bonus
Partner Tepee (personbil) 10 % rabatt, 5 000 kr bonus
Expert Traveller (personbil) 9 % rabatt, 6 250 kr bonus

Transportbilar        

Partner: 23 % rabatt, 5 000 kr bonus
Partner skåp: 23 % rabatt, 5 000 kr bonus
Partner boxline, plancher: 19 % rabatt, 6 250 kr bonus
Partner boxline, plancher pickup: 22% rabatt, 6 250 kr bonus
Partner Electric: 23% rabatt, 5 000 kr bonus
Expert: 20 % rabatt, 6 250 kr bonus
Expert skåp, Crew cab/Dubbelhytt, kylbil: 25 % rabatt, 6 250 kr bonus
Boxer: 22 % rabatt, 10 000 kr bonus
Boxer skåp, flak, volymskåp, kylbil: 25 % rabatt, 10 000 kr bonus
Boxer chassi: 14% rabatt 5 000 kr bonus

Extra rabatt utrustning

10 % rabatt på utrustning som beställs vid bilköpet

Rabatt och bonus inklusive moms. På Peugeot Businessmodeller gäller 2500 kr i bonus och ingen rabatt. Rabatt och bonus gäller inte på andra kampanj-, demo- eller nettoprissatta bilar eller utrustningspaket. Samtliga bilmodeller med valet ”Base” är nettoprissatta, på dessa gäller alltså inte rabatt och bonus.

Ordinarie bonus gäller även för leasing av Peugeot, men ingen rabatt.

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

Fyll i bonusansökan direkt

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. 

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se