Gäller företag och privatpersoner

Vid köp av Peugeot får LRF-medlemmar 4 – 7 % rabatt på bilen, 4 – 10 % extra rabatt på tillbehör samt en bonus som utbetalas i efterhand. 

Rabatt och bonus:

Personbilar

Peugeot 108: 11% rabatt, 2 500 kr bonus
Peugeot 208: 12 % rabatt, 3 750 kr bonus
Peugeot 208 GTi: 5% rabatt, 3 750 kr bonus
Peugeot 2008: 11 % rabatt, 3 750 kr bonus
Peugeot 308, 3008: 10 % rabatt, 5 000 kr bonus
Peugeot 4008: ingen rabatt, 2 000 kr bonus
Peugeot 508, 5008: 10 % rabatt, 6 250 kr bonus
Peugeot Partner Tepee (personbil) 10 % rabatt, 5 000 kr bonus
Peugeot Expert Tepee (personbil) 9 % rabatt, 6 250 kr bonus

Transportbilar        

Peugeot Bipper: 11 % rabatt, 3 750 kr bonus
Peugeot Partner: 23 % rabatt, 5 000 kr bonus
Peugeot Partner boxline, plancher: 19 % rabatt, 6 250 kr bonus
Peugeot Partner Electric: 1 % rabatt, 5 000 kr bonus
Peugeot Expert: 20 % rabatt, 6 250 kr bonus
Peugeot Boxer: 22 % rabatt, 10 000 kr bonus

Extra rabatt utrustning

10 % rabatt på utrustning som beställs vid bilköpet

Rabatt och bonus inklusive moms. På Peugeot Businessmodeller gäller 2500 kr i bonus och ingen rabatt. Rabatt och bonus gäller inte på andra kampanj-, demo- eller nettoprissatta bilar eller utrustningspaket.  Samtliga bilmodeller med valet ”Base” är nettoprissatta, på dessa gäller alltså inte rabatt och bonus.


1 okt - 31 dec, 2016: Dubbel bonus på samtliga Peugeot-modeller:

Personbilar

Peugeot 108: 11% rabatt, 5 000kr bonus (2 x 2 500 kr)
Peugeot 208: 12 % rabatt, 7 500 kr bonus (2 x 3 750 kr)
Peugeot 208 GTi: 5% rabatt, 7 500 kr bonus (2 x 3 750 kr)
Peugeot 2008: 11 % rabatt, 7 500 kr bonus (2 x 3 750 kr)
Peugeot 308, 3008: 10 % rabatt, 10 000 kr bonus (2 x 5 000 kr)
Peugeot 4008: ingen rabatt, 4 000 kr bonus (2 x 2 000kr)
Peugeot 508, 5008: 10 % rabatt, 12 500 kr bonus (2 x 6 250 kr)
Peugeot Partner Tepee (pers.bil) 10 % rabatt, 10 000 kr bonus (2 x 5 000 kr)
Peugeot Expert Tepee (pers.bil) 9 % rabatt, 12 500 kr bonus (2 x 6 250 kr)

Transportbilar        

Peugeot Bipper: 11 % rabatt, 7 500 kr bonus (2 x 3 750 kr)
Peugeot Partner: 23 % rabatt, 10 000 kr bonus (2 x 5 000 kr)
Peugeot Partner boxline, plancher: 19 % rabatt, 12 500 kr bonus (2 x 6 250)
Peugeot Partner Electric: 1 % rabatt, 10 000 kr bonus (2 x 5 000 kr)
Peugeot Expert: 20 % rabatt, 12 500 kr bonus (2 x 6 250 kr)
Peugeot Boxer: 22 % rabatt, 20 000 kr bonus (2 x 10 000 kr)

Handla med rabatt och bonus

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

2. Ansök om bonus senast tre månader efter leverans. Skicka en kopia på köpeavtalet till 
LRF Medlemsservice
Att. Bilbonus
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad

Eller fyll i en ansökan om bonus direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till fyra månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan skickas in senast tre månader efter bilköpet.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. 

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se