Gäller medlemmar med företag

Rabatt på diesel och olja hos din lokala partner

Medlemmar i LRF kan handla eldningsolja, diesel till gårdstanken och Texaco smörjmedel till rabatterade priser. Preems lokala återförsäljare har lokal kännedom och ger dig service när det gäller.

Prislistor

Priserna följer världsmarknadspriset och uppdateras regelbundet. Kontakta din lokala återförsäljare för aktuell prisuppgift.

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. 

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se