Allt mer skog fälls maskinellt med skördare. Men fortfarande är motorsågen med i alla led − vid gallring och stormfälld skog är den nödvändig. I alla fall om man vill ha en snygg skog, det anser skogsägaren Stig Olsson.

Stig Olsson har bott på sin släktgård i 65 år och ”jobbar på övertid”, som han säger. Vid sidan av snickerifirman som han driver med sonen Johan, äger och sköter han 120 hektar skog i tre skiften runt Delsbo, väster om Hudiksvall. Även om han bara ”fritidshugger” så vet han vad han pratar om: proffsverktyg, nyslipad kedja på motorsågen och rätt skydd är ett måste när han ger sig ut i skogen med sin skotare.
− Man sköter skogen så gott man kan. Jag gör alltid själv förstagallringarna manuellt, tar reda på flismaterial för att elda med.

Slipar kedjan för hand
Det här med att sköta utrustningen är viktigt och den ska vara av hög kvalitet, anser Stig. Sågkedjan slipar han själv, för hand med filmall med rullar.
− Man vill ju ha riktig skärpa så att det går bra att hugga. Jag kör kedjan så länge det går att fila den. Drygt hälften av materialet ska vara kvar. Var tredje filning tar jag ryttarna med flatfil.

Motorsågen lämnar kortare stubbar
Liksom med gallringen vill han helst ta stormfälld skog själv med motorsågen om han hinner med, även om det är ett farligt arbete. Manuellhuggen skog är snyggast, tycker Stig.
− Eftersom det följer med en del grus upp i stammen på rotvältor måste skogsmaskinerna annars kapa en bit upp på stammen för att inte kedjorna ska bli skämda. Det blir långa stubbar och fult. Dessutom blir det en stor virkesförlust. Men självklart slits kedjan även på motorsågen.
− Ibland ligger ju trädet i marken med snö så man inte ser vad som är under.

Välj motorsåg efter behov
Vid större volymer tar han hjälp i skogen av sin granne Tommy Dahlström, säljare på Swedol i Hudiksvall som har jobbat som skogsentreprenör i över 20 år. Båda är överens om att Jonsereds motorsågar är bland de bästa.
− Sågar du en gång per år? Då kan du köpa en ”Kinasåg”. Om du ska kapa och kvista mycket är en kvalitetssåg mycket bättre, har bättre balans och mindre vibrationer. Och de är säkrare.

Orka mer med smalare kedja
Även valet av kedjedimension beror på behov och smak. En grov kedja håller bättre än tunn men det är inte själklart att man ska välja den grövsta dimensionen. Tunnare kedja ger smalare spår och därmed mindre motstånd, inte minst på ett långt svärd.
− Då går det lättare att såga och ger bättre effekt på sågen. På Stigs motorsåg sitter det alltid en 1,3 millimeters Oregonkedja.

 Så väljer du rätt motorsåg: 
> Satsa på kvalitet: Kvalitetssågar är säkrare än lågpris­märken. Vilket kvalitets­märke du väljer är tycke och smak.
> Välj såg efter behov: En mindre, lättare såg med kort svärd passar för gallring och vedhuggning.
> Välj en kraftigare såg som orkar dra ett längre svärd för grövre träd och vindfällt.
> Elsågar duger fort­farande främst till husbehov.

Text: Eriq Agélii  Foto: Kristoffer Lönnå