För att få en förbättra livslängden på batteriet är det bland annat viktigt att välja en laddare som är anpassad till ditt batteris kapacitet. En av grundreglerna med batteriskötsel är att hålla batterierna fulladdade. Står ett batteri urladdat bildas en sulfattillväxt på blyplattorna, vilket försämrar batteriets kapacitet. 

Batterier bör inte heller djupurladdas. Upprepade djupare urladdningar förkortar batteriets livslängd påtagligt. Så ladda ofta.

Poler och kabelskor ska hållas rena från beläggningar. Över huvud taget bör du hålla batterierna rena och torra. Fukt och smuts kan leda till små strömmar på locket, så kallade krypströmmar, vilka ökar självurladdningen.

Förvara svalt och torrt. Om batteriet ska förvaras en längre tid ska det kopplas bort från det elektriska systemet. Även mycket små strömmar, som inkopplade klockor eller larm, kommer att ladda ur batteriet så att det på sikt tar skada.

Kontrollera vilospänningen regelbundet. Sjunker denna under 12,4V bör batteriet laddas för att undvika sulfatering och tappad kapacitet.

9 TIPS FÖR BATTERIVÅRD:
> Ladda ofta!
> Undvik djupurladdning.
> Håll poler och kabelskor rena från beläggningar.
> Håll batteriet rent och torrt.
> Kontrollera vätskenivån på öppningsbara batterier, fyll på batterivatten vid behov.
> Kontrollera regelbundet batteriets vilospänning.
> Välj en laddare anpassad till batteriets teknik och kapacitet.
> Koppla bort batterier som lagras från det elektriska systemet vid längre tids förvaring för att minimera tjuvströmmar.
> Förvara batterier svalt och torrt.