Ditt tillhandahållande av personuppgifter är obligatoriskt om du vill använda ifrågavarande kundavtal för LRF-medlemmar. LRF Samköp AB avser att behandla uppgifter, såsom kundnamn, personnummer, e-postadress och andra adressuppgifter, organisationsnummer samt uppgifter om, genom nyttjandet av kundavtalet, gjorda inköp. Uppgifterna kan komma att användas med andra uppgifter som LRF Samköp har om enskilda medlemmar i LRF. Uppgifterna kan även komma att användas med uppgifter som LRF Samköp erhåller från andra leverantörer vilka ingått samarbetsavtal med LRF Samköp eller som medlemmen skaffat konto hos eller på annat sätt utnyttjat erbjudande från, inkluderande sammanställning av inköpshistorik från olika leverantörer.

Gäller f.r.o.m 2016-02-23.

Kontaktuppgifter

LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771, postadress: Franzengatan 6, 105 33 Stockholm, e-postadress: info@lrfsamkop.se, telefon: 08-787 59 00.