Hållbara affärer

LRF Samköps avtal stärker de gröna näringarna. Under ett år sparar ni som jobbar med jorden och skogen över 800 miljoner kronor. Blir företagen i de gröna näringarna lönsammare så kommer omställningen till ett hållbart samhälle underlättas. Det är tryggt att använda våra rabatter - vi gör hållbarhetsbedömningar av våra leverantörer.