1: Schyssta samarbetspartners och hållbara produkter

 • Erbjuda ett prisvärt och konkurrenskraftigt sortiment för kunder
 • Ställa och följa upp hållbarhetskrav på samarbetspartners
 • Lyfta fram produkter och tjänster med hållbara mervärden

2: Minska vår klimatpåverkan

 • Öka resurseffektiviteten
 • Minska klimatpåverkande utsläpp från vår verksamhet

   

3: Attraktiv arbetsplats för alla Samköpare

 • Säkerställa en god arbetsmiljö
 • Utrymme för att utvecklas och utforska potentiella samarbeten och affärsidéer

Fokus på vårt hållbarhetsarbetet 2022:

 • Utveckla och förbättra processen gällande hållbarhetsbedömningar av våra leverantörer
 • Börja kartlägga verksamhetens klimatpåverkan och ta fram en strategi för att minska vår klimatpåverkan med 50% till 2030
 • Ge ekonomiska bidrag till utvalda ideella organisationer