Vad innebär hållbarhet för er?
- De gröna näringarna är branscher som alltid arbetat med hållbarhet. Jorden och skogen måste ju brukas ansvarsfullt för att utkomsten och värdet ska vårdas. De som arbetar i våra branscher är vana att tänka i generationer, inte bara till nästa årsbokslut.

Hur jobbar ni med hållbarhet?
- Vi hållbarhetsbedömer våra leverantörer, det är en förutsättning för att få göra ett avtal med oss. Vi ställer krav i vår uppförandekod som omfattar bland annat miljö, kvalitet, etik, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö. Och vi följer sedan upp de här frågorna löpande i nära dialog med leverantören. Till exempel gör vi uppföljningsrevisioner där vi går lite djupare ner i frågorna och kommer med förslag på förbättringar. Vi har flera pågående projekt där vi hittat områden att förbättra och som leverantörerna nu jobbar med.

Vad tycker leverantörerna om det här, är LRF Samköp lite jobbiga?
- Vi ställer mycket frågor och följer upp, så visst får de anstränga sig. Men våra frågor och förslag är väl underbyggda och handlar om viktiga saker. Ofta är det sådant som leverantören redan identifierat själv, och som andra kunder också tycker är viktigt. Vi har till och med fått höra "Det här är ju superbra för oss, som att ta in en hållbarhetskonsult!" Och det stämmer faktiskt eftersom vi samarbetar nära med de duktiga konsulterna på Trossa.

Handlar allt ert hållbarhetsarbete om era leverantörer?
- Vår hållbarhetsbedömning av våra leverantörer är det mest centrala för oss. Men vi arbetar också mycket med våra egna värderingar, vår vision och hur vi kan arbeta med LRFs frågor. Jag är stolt över mina medarbetare och vår vision som vi alla brinner för.

LRF Samköps vision
Vi arbetar för ett hållbart samhälle, bra mat och meningsfulla arbeten skapat av starka företag som brukar och förädlar den svenska jorden och skogen.