LRF Samköp har diskuterat rabatterna på personbilsdäck med Martin Karlsson, ansvarig för industrisegmentet på Vianor tillika kundansvarig för LRF Samköp. Så här beskriver Martin situationen.

När ett pris offereras idag så utgår däckbranschen ifrån däcktillverkarens bruttoprislista på det aktuella däckfabrikatet. På den har däckåterförsäljaren en egen inköpsrabatt och lämnar i sin tur en rabatt till kund som är olika beroende på avtal med olika företag och om det är en privatkonsument som handlar.

Eftersom det här systemet ibland leder till missuppfattningar om vilket pris man egentligen har lämnar Vianor rabatten på konsumentpriset för personbilsdäck istället. Det är alltså det priset du ser i e-handeln eller om du ringer till en Vianorverkstad och ber om pris. Sedan 1 mars gäller följande rabatt:

15% på fabrikaten Nokian, Nokian Nordman, GT Radial och Radar. En förbättring av nuvarande villkor! Precis som tidigare gäller rabatterna inte på kampanjer.

Viktigt att du som kund åberopar LRF Samköps avtal för att få rätt pris. Då behöver du också visa upp ditt medlemskort och ID-handling.

På alla andra däck är rabattupplägget oförändrat.