Många medlemmar har önskat att kunna få rabatt på Granngårdens stora sortiment.
Nu är det klart.
Läs mer om rabatten här.