Du/ni kontaktar rådet enklast genom att skicka en e-post till etiskaradet@lrf.se

Beskriv kortfattat vad ärendet gäller och hur du/ni vill bli kontaktade av rådet.

Din mail kommer att läsas av rådets ordförande Martin Moraeus och dess sekreterare Carl von der Esch som kommer ge en återkoppling på det sätt du väljer (e-post eller telefon) för att diskutera nästa steg.

Mer om rådets ledamöter

Inför processen att inrätta det etiska rådet har riksförbundsstyrelsen slagit fast att det etiska rådet ska bestå av en liten grupp som utses av riksförbundsstyrelsen. Bland ledamöternas ska finnas en representant från LRFs riksförbundsstyrelse, en representant från LRF Ungdomens riksstyrelse, en person som representerar alla regionstyrelser samt avdelningschefen för Regioner- och Folkrörelseutveckling samt LRFs förbundsjurist.

Följande personer ingår i LRFs etiska råd:

Martin Moraeus, LRFs riksförbundsstyrelse, ordförande

Anton Öhrlund, LRF Ungdomens riksstyrelse

Maria Hofvendahl-Svensson, regionstyrelsen Skåne

Anna Vikholm, avdelningschef Regioner och Folkrörelseutveckling

Carl von der Esch, förbundsjurist, LRF

Läs mer om LRF:s vison och värdegrund

Läs mer om LFR:s etiska riktlinjer för förtroendevalda