Juridisk vägledning

Har du som medlem en juridisk fråga kopplat till ditt företagande inom de gröna näringarna? Eller har du som personmedlem en juridisk fråga av mer privat karaktär? Nu har du som företagar- eller personmedlem möjlighet att nyttja vår medlemsförmån: juridisk vägledning. Ställ din fråga här

Vem omfattas av medlemsförmånen?

Till LRF:s juridiska vägledning kan våra företagsmedlemmar skicka in juridiska frågor med koppling till deras verksamheter inom de gröna näringarna, exempelvis om arrende- och nyttjanderätter, vägfrågor, intrångsärenden, avtal eller familjerätt och generationsskiften kopplat till näringsverksamheten.

Från och med 1 oktober har även personmedlemmar möjlighet att ställa frågor inom samma rättsområden som företagarmedlemmarna. Frågorna behöver dock inte ha någon anknytning till näringsverksamheten.

Vår vägledningstjänst är ingen rådgivning och kan inte ersätta den hjälp du kan få av ett juridiskt ombud, utan ger en inledande vägledning om vilka regler som gäller och var man verkar stå i sitt ärende samt vart man kan vända sig.

Om du behöver hjälp med att upprätta handlingar eller ombudsstöd i en process hänvisar vi till ett fristående ombud och hjälper dig gärna med att komma kontakt med en jurist med expertis inom det område du behöver hjälp med.

Om du inte har tillgång till dator eller mejl kan du bli uppringd av en jurist. Ring LRF Medlemsservice, 010-184 40 00, så hjälper de dig med kontakten.  

Notera att skatterättsliga frågor dessvärre inte omfattas av den juridiska vägledningen eftersom det ofta är komplexa frågor som kräver rådgivning. Vi rekommenderar således att du kontaktar en skatterättsexpert.

Om LRF:s juridiska vägledning

Genom den juridiska vägledningen kan medlemmar således få en inledande vägledning om vilka regler som gäller och hur de kan ta sig vidare i sina ärenden. Frågorna besvaras av en jurist inom cirka sju arbetsdagar och medlemmen får önska om den vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Medlemsförmånen är kostnadsfri. 

Vi har även tagit fram vanligt förekommande frågor och svar från medlemmar om exempelvis arrende, avtalsrätt, familjerätt, lantmäterifrågor och vägar: Juridisk vägledning - LRF samt avtalsmallar för jordbruksarrende och bostadsarrende. Arrendeavtal - LRF. Här finner du mallar för uppsägning av jordbruksarrende.

Hur du skickar in din fråga

Via följande formulär kan du som medlem skicka in din fråga till våra jurister: Juridisk vägledning - LRF. Du kan även ringa till Medlemsservice på 010-184 40 00 så hjälper de dig med att skicka in din fråga.