Föreläsningen riktade sig till verksamhetsutövare och sakägare av småskalig vattenkraft som kommer att beröras av de nya reglera under de kommande 20 åren. Omprövningssystemet infördes den 1 januari 2019 och fastställer att alla verksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel ska förses med moderna miljövillkor. Intresset för frågan var stort och ett 80-tal personer deltog i föreläsningen. Det var ett stort engagemang och ett 30-tal frågor och kommentarer i chatten.

För dig som är företagarmedlem och inte hade möjlighet att delta kommer det inom kort att vara möjligt att ta del av föreläsningen i efterhand på Juridisk vägledning - LRF. Under de kommande månaderna planerar LRFs juridiska vägledning att anordna fler liknande utbildningar för företagarmedlemmar på juridiska områden kopplat till deras näringsverksamhet.