Tillståndsprocessen kan för många företagare utgöra ett hinder för att expandera. Det är inte ovanligt att det är en lång och krånglig process där flera problem uppkommer längs med vägen. Då finns LRFs expansionsteam som du eller den som gör din tillståndsansökan kan vända sig till om du stöter på problem i processen.

Expansionsteamet, som består av agronomen Markus Hoffman samt juristerna Åsa Hill och Helena Andreason, har expertkunskap kring miljö, vatten och juridik kopplat till miljötillstånd.

Många gårdar får villkor kopplat till sitt tillstånd som kan vara en begränsning i produktionen, där kan LRF hjälpa till att bedöma rimligheten och jämföra med villkor för andra lantbrukare. Allmänna frågor kring hur en tillståndsprocess går till ska du vända dig till din lokala rådgivare med som hjälper dig med ansökan. Ta även kontakt med din länsstyrelse.

För vem? För LRF-medlemmar eller den som gör tillståndsansökan på uppdrag av en LRF-medlem som stöter på problem i tillståndsprocessen. Enbart för tillståndspliktiga gårdar.

Vad ingår? LRFs experter erbjuder upp till 5 timmars stöd per ärende kopplat till de problem som du stött på i din process.

Hur funkar det? För att få tillgång till expansionsteamet ringer du LRFs medlemsservice 010-184 40 00 eller mailar till expansionsteam@lrf.se och uppger ditt eller din kunds medlemsnummer. Du blir sedan kontaktad av en LRF-expert som hjälper dig med din fråga.