Kontakta din region om du vill prata med Bondekompis eller din omsorgsgrupp. Du kan också få kontaktuppgifter till de regionala omsorgsgrupperna och bondekompisarna genom att kontakta LRFs medlemservice på 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se.

Det kan finnas en mängd orsaker till att man som medlem mår dåligt, till exempel ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa. LRFs bondekompisar kan prata med den som mår dåligt, visa helt vanlig medmänsklighet, något som särskilt ensamföretagare kan behöva. De kan även hjälpa till att vid behov slussa vidare t.ex. till professionellt samtalsstöd, psykolog eller ekonomisk rådgivning.

Djuromsorgsgrupperna har ofta deltagare från slakt- och mjölkbranschen och kan snabbt hjälpa till att organisera vad som behövs för att undvika undermålig djurhållning, något som utöver lidande för djuren även lätt ger negativ publicitet kring vår överlag mycket goda svenska djurhållning.